Robot Academy
5.0  (1 đánh giá)
6031
học viên
19
khóa học
1
bình luận
Thông tin giảng viên

Robot Academy là một dự án hợp tác của giáo sư Peter Corke và QUT eLearning Services.

Tất cả các khóa học đều miễn phí, học viên có thể truy cập học bất cứ thời gian nào. Các khóa học được sản xuất vào năm 2015 chuyên sâu về người máy.

Các khóa học được sản xuất vào năm 2015 chuyên sâu về người máy.

Xem đầy đủ

Các khóa học