Interests
avatar

Quốc Việt Lại

0
0
0
  • Người sáng lập ra hệ thống đầu tư VBAM8.
  • Top chuyên viên tư vấn xuất sắc nhất thị trường Phái sinh năm 2018 tại SSI - Công ty Chứng khoán hàng đầu Việt Nam.
  • 5 năm làm việc trên thị trường chứng khoán.
  • Người đã đánh bại thị trường Phái sinh với lợi nhuận 20% tháng.
Quốc Việt Lại
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Quốc Việt Lại

ABOUT
  • Người sáng lập ra hệ thống đầu tư VBAM8.
  • Top chuyên viên tư vấn xuất sắc nhất thị trường Phái sinh năm 2018 tại SSI - Công ty Chứng khoán hàng đầu Việt Nam.
  • 5 năm làm việc trên thị trường chứng khoán.
  • Người đã đánh bại thị trường Phái sinh với lợi nhuận 20% tháng.
TOP COURSES

No Related Course