Quốc Việt Lại
4.0  (2 đánh giá)

Root Catalog (1)

15
học viên
1
khóa học
2
bình luận
Thông tin giảng viên

- Người sáng lập ra hệ thống đầu tư VBAM8.

- Top chuyên viên tư vấn xuất sắc nhất thị trường Phái sinh năm 2018 tại SSI - Công ty Chứng khoán hàng đầu Việt Nam.

- 5 năm làm việc trên thị trường chứng khoán.

- Người đã đánh bại thị trường Phái sinh với lợi nhuận 20% tháng.

Xem đầy đủ

Các khóa học