Phùng Viết Bình
3.3  (6 đánh giá)

Tin học văn phòng (1)

114
học viên
1
khóa học
6
bình luận
Thông tin giảng viên

Công việc trải qua:

- Cán bộ tín dụng ngân hàng Vietinbank: 3 năm.

- Trưởng phòng đầu tư Công ty Quản lý quỹ Vietinbank: 3 năm.

- Phó phòng đầu tư Công ty CP Đầu tư Xuân Cầu: 1 năm.

Kinh nghiệm làm việc:

- Xây dựng mô hình dự án đầu tư tại Bộ phân đầu tư doanh nghiệp.

- Thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng Thương mại.

- Kinh nghiệm phân tích đánh giá hiệu quả tài chính tại Công ty Quỹ đầu tư.

Xem đầy đủ

Các khóa học