Phí Công Huy
0.0  (0 đánh giá)
0
học viên
0
khóa học
0
bình luận
Thông tin giảng viên

- Tốt nghiệp Đại học Oxford Brookes – 2007

- Tốt nghiệp cao học, MonashUniversity – 2009

- Giảng viên Khoa Đa phương tiện, phụ trách môn học Kỹ thuật Nhiếp ảnh và Kỹ thuật Quay phim – Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

- Tham gia thỉnh giảng môn Kỹ thuật Nhiếp ảnh tại trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam

- Trưởng nhóm tổ chức và giám sát chất lượng cuộc thi Nhiếp ảnh PPOC 2013 - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

- Tham gia làm giám khảo trong cuộc thi Nhiếp ảnh "Thông tin và Truyền thông - Một chặng đường" - Bộ thông tin và truyền thông

- Trưởng nhóm giám sát chất lượng về bảo trợ truyền thông hình ảnh cho cuộc thi "FBA Innovation Challenge 2015" - Enactus FTU Hanoi

- Trưởng nhóm giám sát chất lượng về bảo trợ truyền thông hình ảnh cho cuộc thi "FBA Innovation Challenge 2016" - Enactus FTU Hanoi

Xem đầy đủ

Các khóa học