Interests
avatar

PhD. Nguyễn Thoa

0
0
0
 • Phó trưởng bộ môn Tâm lý học - Giảng viên trường đại học Lao động Xã hội (ULSA2) Tp.Hồ Chí Minh.
 • Facebook: https://www.facebook.com/kim.thoa.33449; fanpage: https://www.facebook.com/kynangmempoyo/
 • Những kinh nghiệm giảng dạy:
 • Giảng dạy cho sinh viên tại trường Đại học Lao động xã hội; Học viện Thanh thiếu niên Miền Nam; Học viện kỹ thuật Mật mã; trường trung cấp Công đoàn; trung cấp dạy nghề nhân đạo các môn: tâm lý học đại cương, tâm lý khách hàng, tâm lý kinh doanh; tâm lý quản lý; tâm lý lao động, giao tiếp trong đàm phán kinh doanh; hành vi tổ chức.
 • Tập huấn cho cán bộ đoàn Học viện thanh thiếu niên miền Nam kỹ năng tư duy và phương pháp giảng dạy kỹ năng mềm.
 • Tập huấn cho cán bộ công chức ngành thuộc Sở Nội vụ và Sở Lao động một số tỉnh miền Tây nam bộ như: Cần Thơ, Bến Tre, Long An, Trà Vinh, Bà Rịa Vũng Tàu, Tiền Giang, Đồng Tháp, Tây Ninh, Bình Phước.
 • Đào tạo một số lớp kỹ năng mềm cho tuổi trẻ tại trung tâm đào tạo kỹ năng mềm Power Young (POYO) như:
 • + Nhóm kỹ năng tuổi trẻ hạnh phúc: kỹ năng quản lý cảm xúc, kỹ năng chọn bạn đời; nghệ thuật quyến rũ, vượt qua khủng hoảng,...
 • + Nhóm kỹ năng tuổi trẻ thành đạt: kỹ năng tư duy, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng quản lý thời gian,...
 • Sau quá trình giảng dạy - tương tác bản thân đã tích lũy được:
 • Kiến thức chuyên sâu về tâm lý học, đặc biệt về mảng tâm lý hành vi con người; hiểu về đắc nhân tâm và một số kiến thức xã hội liên quan.
 • Kỹ năng tư duy tích cực, tương tác nhóm, tính kỷ luật, làm chủ cảm xúc, quản lý thời gian và một số kỹ năng phát triển bản thân.
 • Hình thành được thái độ tôn trọng bản thân và người khác, thiện chí, lắng nghe và thái độ sống tích cực
PhD. Nguyễn Thoa
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

PhD. Nguyễn Thoa

ABOUT
 • Phó trưởng bộ môn Tâm lý học - Giảng viên trường đại học Lao động Xã hội (ULSA2) Tp.Hồ Chí Minh.
 • Facebook: https://www.facebook.com/kim.thoa.33449; fanpage: https://www.facebook.com/kynangmempoyo/
 • Những kinh nghiệm giảng dạy:
 • Giảng dạy cho sinh viên tại trường Đại học Lao động xã hội; Học viện Thanh thiếu niên Miền Nam; Học viện kỹ thuật Mật mã; trường trung cấp Công đoàn; trung cấp dạy nghề nhân đạo các môn: tâm lý học đại cương, tâm lý khách hàng, tâm lý kinh doanh; tâm lý quản lý; tâm lý lao động, giao tiếp trong đàm phán kinh doanh; hành vi tổ chức.
 • Tập huấn cho cán bộ đoàn Học viện thanh thiếu niên miền Nam kỹ năng tư duy và phương pháp giảng dạy kỹ năng mềm.
 • Tập huấn cho cán bộ công chức ngành thuộc Sở Nội vụ và Sở Lao động một số tỉnh miền Tây nam bộ như: Cần Thơ, Bến Tre, Long An, Trà Vinh, Bà Rịa Vũng Tàu, Tiền Giang, Đồng Tháp, Tây Ninh, Bình Phước.
 • Đào tạo một số lớp kỹ năng mềm cho tuổi trẻ tại trung tâm đào tạo kỹ năng mềm Power Young (POYO) như:
 • + Nhóm kỹ năng tuổi trẻ hạnh phúc: kỹ năng quản lý cảm xúc, kỹ năng chọn bạn đời; nghệ thuật quyến rũ, vượt qua khủng hoảng,...
 • + Nhóm kỹ năng tuổi trẻ thành đạt: kỹ năng tư duy, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng quản lý thời gian,...
 • Sau quá trình giảng dạy - tương tác bản thân đã tích lũy được:
 • Kiến thức chuyên sâu về tâm lý học, đặc biệt về mảng tâm lý hành vi con người; hiểu về đắc nhân tâm và một số kiến thức xã hội liên quan.
 • Kỹ năng tư duy tích cực, tương tác nhóm, tính kỷ luật, làm chủ cảm xúc, quản lý thời gian và một số kỹ năng phát triển bản thân.
 • Hình thành được thái độ tôn trọng bản thân và người khác, thiện chí, lắng nghe và thái độ sống tích cực
TOP COURSES

No Related Course