Phan Xuan Hoa
0.0  (0 đánh giá)
3
học viên
1
khóa học
0
bình luận
Thông tin giảng viên

Ngày sinh: 18/02/1960. Nơi sinh: Hà Nội. Nơi làm việc: Trường Đại Học Nghệ Thuật – Đại Học Huế Công việc: Tham gia giảng dạy tại Khoa Điêu Khắc, Trường Đại Học Nghệ Thuật, Đại học Huế từ 1994 tới nay Vừa dạy chuyên môn Điêu Khắc, vừa dạy môn Tin học chuyên ngành là Zbrush hơn 10 năm. Present position: - Lecture at Department of sculpture Hue college of fine Arts Exhibitions: - 1987 Participated in Sculpture Exhibition for students of Hue College of Arts Da nang. - 1997 Contemporary Fine Art Exhibition between the 4 University of Vietnam & Thailand Hue - Hanoi. - 1998 The first Sculpture Exhibition Hue. - 1999 Contemporary Art Exhibition by the members of 4 Universities of fine Arts from Thailand and Vietnam. - 2001 The second sculpture show in Thuathien Hue. - 2001 Contemporary Fine Art Exhibition with the Participated of 5 Universities of fine Arts Exhibition of Vietnam & Thailand. - 2003 ThuathienHue fine Arts Exhibition. - 2004 Sculpture and Painting exhibition. - 2006 The third sculpture show in Thuathien Hue. - 2007 Contemporary Fine Art Exhibition with the Participated of 4 Universities of fine arts exhibition, Vietnam-Thailand -Từ 2007 tới nay: Tham gia triển lãm Haiku (Nhật bản) đều đặn mỗi năm một lần

Xem đầy đủ

Các khóa học