Interests
avatar

Phan Xuân An Bình

1
0
0
  • Ảo thuật gia với hơn 9 năm kinh nghiệm tập luyện và biểu diễn.
  • Thành viên của các cộng đồng ảo thuật lớn như IBM, IMS.
  • Đối tác của những công ty lớn về ảo thuật trên thế giới như Ellusionist, Theory11, Murphys Magic, Dan&Dave, TCC, Magic8000, 52Magic...
Phan Xuân An Bình
Courses: 1
Rating: 0
Followers: 0

Phan Xuân An Bình

ABOUT
  • Ảo thuật gia với hơn 9 năm kinh nghiệm tập luyện và biểu diễn.
  • Thành viên của các cộng đồng ảo thuật lớn như IBM, IMS.
  • Đối tác của những công ty lớn về ảo thuật trên thế giới như Ellusionist, Theory11, Murphys Magic, Dan&Dave, TCC, Magic8000, 52Magic...
TOP COURSES
Loading...