Phan Văn Luân
4.1  (12 đánh giá)

Công nghệ thông tin (3)

142
học viên
3
khóa học
12
bình luận
Thông tin giảng viên

Thầy Phan Văn Luân đã từng làm việc tại FPT với vai trò technical leader, đồng thời là giảng viên đào tạo các khóa fresher của FOT.

Làm việc tại LINE cũng là team leader đội phát triển ứng dụng Mobile.

Là founder của trang web chuyên chia sẻ các kỹ năng lập trình web (website: laptrinh.io).

Tham gia và các dự án mã nguồn mở trên thế giới liên quan tới các nền tảng framework như Laravel, lonic, Framework, Codeconcept JS.

Là một blogger về kỹ thuật chia sẻ hướng dẫn một số thủ thuật lập trình trên trang blog cá nhân (website: blog.petehouston.com).

Xem đầy đủ

Các khóa học