Interests
avatar

Phan Sỹ Sáng

0
0
0
  • Giảng viên có kinh nghiệm 2 năm sử dụng và dạy lập trình game sử dụng GameMaker tại 1 trường học dạy lập trình tại Hà Nội.
Phan Sỹ Sáng
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Phan Sỹ Sáng

ABOUT
  • Giảng viên có kinh nghiệm 2 năm sử dụng và dạy lập trình game sử dụng GameMaker tại 1 trường học dạy lập trình tại Hà Nội.
TOP COURSES

No Related Course