Interests
avatar

Phan Hoài Phương

0
0
0
 • Giảng viên dạy pha chế Trường Âu Việt, Cao Đẳng Viễn Đông, ĐH Nguyễn Tất Thành, Trung cấp Việt Giao, Dạy nghề Netspace, Trung cấp Khôi Việt.
 • Hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pha chế và biểu diễn.
 • Giải 2: biểu diễn Bartender Hutech mở rộng 2012.
 • Giải 3: biểu diễn Bar Pro Flair Việt Nam 2014.
 • Giải 4: biểu diễn Bar Pro Flair Indonesia 2015.
 • Vô Địch: biểu diễn Bar Pro Flair Việt Nam 2015.
 • Giải 2: Hiệp Hội Bartender Việt Nam 2016.
Phan Hoài Phương
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Phan Hoài Phương

ABOUT
 • Giảng viên dạy pha chế Trường Âu Việt, Cao Đẳng Viễn Đông, ĐH Nguyễn Tất Thành, Trung cấp Việt Giao, Dạy nghề Netspace, Trung cấp Khôi Việt.
 • Hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pha chế và biểu diễn.
 • Giải 2: biểu diễn Bartender Hutech mở rộng 2012.
 • Giải 3: biểu diễn Bar Pro Flair Việt Nam 2014.
 • Giải 4: biểu diễn Bar Pro Flair Indonesia 2015.
 • Vô Địch: biểu diễn Bar Pro Flair Việt Nam 2015.
 • Giải 2: Hiệp Hội Bartender Việt Nam 2016.
TOP COURSES

No Related Course