PHAN ĐẮC HOAN
0.0  (0 đánh giá)

Tin học văn phòng (1)

25
học viên
3
khóa học
0
bình luận
Thông tin giảng viên

Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn AAGroup.

Thạc sỹ chuyên ngành kinh tế năm 2012.

Chứng chỉ Kiểm toán viên CPA năm 2010.

Phụ trách mảng đào tạo kế toán, tư vấn thuế, kiểm soát chất lượng.

Xem đầy đủ

Các khóa học