Phạm Vũ Định
0.0  (0 đánh giá)

Kiến thức chuyên ngành (2)

0
học viên
2
khóa học
0
bình luận
Thông tin giảng viên

- Có 5 năm kinh nghiệm giảng dạy, thuyết giảng về các vấn đề chính trị tư tưởng.

- Có hơn 1000 sinh viên thành đạt với những công việc liên quan đến chính trị, nhà nước.

Xem đầy đủ

Các khóa học