Phạm Tuấn Anh
0.0  (0 đánh giá)
0
học viên
0
khóa học
0
bình luận
Thông tin giảng viên

Thạc sĩ, chứng chỉ từ VTB ISTQB cho giảng viên dạy kiểm định phần mềm, 2012. (http://www.testerpro.org/)

Làm quen với nghề kiểm định phần mềm ở Việt Nam từ 1996.

Tiếp cận lý thuyết IBM Rational Unified Process (RUP) từ 1995.

Gia công phần mềm cho 24MB, Luvina, FPT Software từ 1995.

Giảng dạy tại Đại học FPT từ 2008, Đại học trực tuyến Funix từ 2015.

Xem đầy đủ

Các khóa học