Phạm Tuấn Anh
0.0  (0 đánh giá)

Marketing (1)

29
học viên
1
khóa học
0
bình luận
Thông tin giảng viên

Phó giám đốc phụ trách marketing công ty Xa Lộ Thông Tin

Hơn 10 năm kinh nghiệm triển khai marketing cho các doanh nghiệp

Đã phục vụ hơn 2000 khách hàng doanh nghiệp tại Việt Nam

Giảng viên quản trị/marketing của HH Internet Việt Nam, HH Truyền thông số

Xem đầy đủ

Các khóa học