Interests
avatar

Phạm Tống Như Ngọc

0
0
2
  • Có kinh nghiệm hơn 5 năm đặt hàng cho các shop thời trang, nhận tìm đồ - tìm hàng cho khách hàng buôn lẻ. Mặt hàng đa số là hàng TQ xuất khẩu chất lượng cao...
Phạm Tống Như Ngọc
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 2

Phạm Tống Như Ngọc

ABOUT
  • Có kinh nghiệm hơn 5 năm đặt hàng cho các shop thời trang, nhận tìm đồ - tìm hàng cho khách hàng buôn lẻ. Mặt hàng đa số là hàng TQ xuất khẩu chất lượng cao...
TOP COURSES

No Related Course