Phạm Thị Thùy Dung
3.0  (1 đánh giá)

Marketing (1)

17
học viên
1
khóa học
1
bình luận
Thông tin giảng viên

3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy và đào tạo.

2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông và Marketing.

Có kinh nghiệm phát triển thương hiệu cho hãng trang sức KJ Jewelry.

Xem đầy đủ

Các khóa học