Phạm Thị Thùy Dung
3.3  (4 đánh giá)

Marketing (1)

61
học viên
1
khóa học
4
bình luận
Thông tin giảng viên

- Brand Manager - Trang sức KJ

- Nghiên cứu sinh- TNI Business School

- 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy và đào tạo

- 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông và marketing

Xem đầy đủ

Các khóa học