Interests
avatar

Phạm Thị Thùy Dung

0
0
0
  • 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy và đào tạo.
  • 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông và Marketing.
  • Có kinh nghiệm phát triển thương hiệu cho hãng trang sức KJ Jewelry.
Phạm Thị Thùy Dung
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Phạm Thị Thùy Dung

ABOUT
  • 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy và đào tạo.
  • 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông và Marketing.
  • Có kinh nghiệm phát triển thương hiệu cho hãng trang sức KJ Jewelry.
TOP COURSES

No Related Course