Interests
avatar

Phạm Thị Sâm

0
0
0
  • Co-founder - TNI Business School
  • Giảng viên - Marsal Academy
  • Account Manager - T Agency
  • 4 năm kinh nghiệm trong bán hàng và chăm sóc khách hàng
Phạm Thị Sâm
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Phạm Thị Sâm

ABOUT
  • Co-founder - TNI Business School
  • Giảng viên - Marsal Academy
  • Account Manager - T Agency
  • 4 năm kinh nghiệm trong bán hàng và chăm sóc khách hàng
TOP COURSES

No Related Course