Phạm Thị Khải Hoàn
2.0  (2 đánh giá)

Ngoại ngữ (1)

125
học viên
1
khóa học
2
bình luận
Thông tin giảng viên

Thạc sĩ Ngôn ngữ học ứng dụng – Đại học Curtin, Úc

Hiện là giảng viên khoa Tiếng Anh, trường Đại học Sư phạm TPHCM.

Tốt nghiệp loại xuất sắc và là thủ khoa tốt nghiệp ngành Sư phạm tiếng Anh khoa Tiếng Anh, trường Đại học Sư phạm TPHCM.

Có 3 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh cho sinh viên ngành Sư phạm tiếng Anh và Biên-Phiên dịch tiếng Anh thuộc khoa Tiếng Anh, trường Đại học Sư phạm TPHCM.

Có 1 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh giao tiếp tại Trung tâm Ngoại ngữ Bộ Ngoại giao TPHCM (CEFALT).

Xem đầy đủ

Các khóa học