Interests
avatar

Phạm Thị Hải Yến

1
4.7
0
 • Giảng viên Telepro.
 • Thạc sĩ Tâm lí.
 • Với hơn 10 năm nghiên cứu, đào tạo Bộ môn Phát triển kĩ năng, cô Phạm Thị Hải Yến đã và đang trở thành một chuyên gia dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực Telesales hiện nay tại Việt Nam.
 • Hiện cô đang là giảng viên bộ môn Phát triển kĩ năng - Trường Đại học Thủy Lợi.
 • Cùng với đó, cô Phạm Thị Hải Yến còn đang giữ nhiều chức vụ quan trọng trong các công ty lớn chuyên đào tạo về Telesales như: Trưởng phòng Đào tạo Công ty TelePro, Công ty Minh Phúc...
 • Đặc biệt trong lĩnh vực Telesales, cô đã từng có nhiều năm kinh nghiệm telesales cho các doanh nghiệp lớn như: BIDV, Vinamilk, Topica Edumall... và nhiều công ty khác
 • Bên cạnh đó, cô Phạm Thị Hải Yến còn tham gia xây dựng bài giảng và đào tạo hơn 20 loại kỹ năng phục vụ công việc Telesales, CSKH cho nhiều doanh nghiệp lớn. Đào tạo hơn 10.000 Telesales ở nhiều lĩnh vực khác nhau.
 • Kỹ năng telesales, Kỹ năng chăm sóc khách hàng nâng cao, Kỹ năng kiểm soát cảm xúc, Kỹ năng xử lý khiếu nại, Tư vấn xây dựng quy trình chăm sóc khách hàng và telesales, Kỹ năng chăm sóc khách hàng qua điện thoại...
Phạm Thị Hải Yến
Courses: 1
Rating: 4.7
Followers: 0

Phạm Thị Hải Yến

ABOUT
 • Giảng viên Telepro.
 • Thạc sĩ Tâm lí.
 • Với hơn 10 năm nghiên cứu, đào tạo Bộ môn Phát triển kĩ năng, cô Phạm Thị Hải Yến đã và đang trở thành một chuyên gia dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực Telesales hiện nay tại Việt Nam.
 • Hiện cô đang là giảng viên bộ môn Phát triển kĩ năng - Trường Đại học Thủy Lợi.
 • Cùng với đó, cô Phạm Thị Hải Yến còn đang giữ nhiều chức vụ quan trọng trong các công ty lớn chuyên đào tạo về Telesales như: Trưởng phòng Đào tạo Công ty TelePro, Công ty Minh Phúc...
 • Đặc biệt trong lĩnh vực Telesales, cô đã từng có nhiều năm kinh nghiệm telesales cho các doanh nghiệp lớn như: BIDV, Vinamilk, Topica Edumall... và nhiều công ty khác
 • Bên cạnh đó, cô Phạm Thị Hải Yến còn tham gia xây dựng bài giảng và đào tạo hơn 20 loại kỹ năng phục vụ công việc Telesales, CSKH cho nhiều doanh nghiệp lớn. Đào tạo hơn 10.000 Telesales ở nhiều lĩnh vực khác nhau.
 • Kỹ năng telesales, Kỹ năng chăm sóc khách hàng nâng cao, Kỹ năng kiểm soát cảm xúc, Kỹ năng xử lý khiếu nại, Tư vấn xây dựng quy trình chăm sóc khách hàng và telesales, Kỹ năng chăm sóc khách hàng qua điện thoại...
TOP COURSES
Loading...