PHẠM THỊ ANH THƯ
3.4  (5 đánh giá)

Nghệ thuật - đời sống (2)

164
học viên
2
khóa học
5
bình luận
Thông tin giảng viên

Cử nhân quản trị kinh doanh

Giảng viên trường dạy pha chế Âu Việt

Giảng viên trường Cao đẳng Văn Lang

5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pha chế đồ uống

Xem đầy đủ

Các khóa học