Interests
avatar

Phạm Thanh Tùng

0
0
0
  • Kiến trúc sư Phạm Thanh Tùng đã có 6 năm kinh nghiệm đào tạo AutoCAD cho sinh viên kiến trúc. Trước khi trở thành sinh viên kiến trúc, anh đã tự học và sử dụng thành thạo phần mềm AutoCAD. Ngay từ khi còn là sinh viên năm 2, anh đã bắt đầu sử dụng công cụ AutoCAD để làm việc trong các văn phòng tư vấn thiết kế kiến trúc như: Công ty CP HOPELAND, UDG-SĐTL, GDLAND.
Phạm Thanh Tùng
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Phạm Thanh Tùng

ABOUT
  • Kiến trúc sư Phạm Thanh Tùng đã có 6 năm kinh nghiệm đào tạo AutoCAD cho sinh viên kiến trúc. Trước khi trở thành sinh viên kiến trúc, anh đã tự học và sử dụng thành thạo phần mềm AutoCAD. Ngay từ khi còn là sinh viên năm 2, anh đã bắt đầu sử dụng công cụ AutoCAD để làm việc trong các văn phòng tư vấn thiết kế kiến trúc như: Công ty CP HOPELAND, UDG-SĐTL, GDLAND.
TOP COURSES

No Related Course