Interests
avatar

Phạm Quỳnh Giang

1
0
0
 • Giảng viên trường Đại học KHXH & NV TP.HCM (từ năm 2006).
 • Nghiên cứu sinh tiến sĩ Đại học Tự Do Berlin (Frei Universitat Berlin).
 • Tác giả cuốn sách “Vietnam Paradise or Hell?” (tiếng Anh) và “Người Tối giản – Hành trình trở về số 0” truyền cảm hứng sống cân bằng. Cuốn sách Người Tối Giản xếp thứ 2 trong Top 10 cuốn sách nổi bật 2018 được bình chọn bởi Sống – Thương hiệu sách tác giả Việt.
 • Sáng lập và điều hành CLB Sách Vàng chuyên đào tạo kĩ năng đọc sách và truyền cảm hứng đọc sách đến cộng đồng (từ năm 2014).
 • Chủ tịch CLB INSPIRE thuộc Mạng lưới nữ lãnh đạo quốc tế (WLIN).
 • Giám đốc công ty TNHH G-INSPIRE chuyên về truyền thông và tổ chức các hoạt động truyền cảm hứng.
 • Chủ thương hiệu Giày lười nam Eccito (eccito.vn).
Phạm Quỳnh Giang
Courses: 1
Rating: 0
Followers: 0

Phạm Quỳnh Giang

ABOUT
 • Giảng viên trường Đại học KHXH & NV TP.HCM (từ năm 2006).
 • Nghiên cứu sinh tiến sĩ Đại học Tự Do Berlin (Frei Universitat Berlin).
 • Tác giả cuốn sách “Vietnam Paradise or Hell?” (tiếng Anh) và “Người Tối giản – Hành trình trở về số 0” truyền cảm hứng sống cân bằng. Cuốn sách Người Tối Giản xếp thứ 2 trong Top 10 cuốn sách nổi bật 2018 được bình chọn bởi Sống – Thương hiệu sách tác giả Việt.
 • Sáng lập và điều hành CLB Sách Vàng chuyên đào tạo kĩ năng đọc sách và truyền cảm hứng đọc sách đến cộng đồng (từ năm 2014).
 • Chủ tịch CLB INSPIRE thuộc Mạng lưới nữ lãnh đạo quốc tế (WLIN).
 • Giám đốc công ty TNHH G-INSPIRE chuyên về truyền thông và tổ chức các hoạt động truyền cảm hứng.
 • Chủ thương hiệu Giày lười nam Eccito (eccito.vn).
TOP COURSES
Loading...