Interests
avatar

Phạm Quang Huy

1
4
0
  • Thầy Phạm Quang Huy từng có thời gian học tập và làm việc tại các công ty lớn nhỏ tại Singapore hơn 7 năm, trong nhiều lĩnh vực liên quan tới Marketing, phát triển kinh doanh, quản lý dự án, điều hành doanh nghiệp và startup
  • Thầy từng tham gia nhiều buổi tư vấn chiến lược, đào tạo và training trong nhiều lĩnh vực khác nhau.
  • Bên cạnh đó, thầy cũng từng là diễn giả của các chương trình Startup Grind Vietnam, TEDx và Bizlive (VTV) về mảng startup và các chiến lược phát triển.
  • Hiện tại, thầy Phạm Quang Huy đang là Giám đốc điều hành Lozi tại Hà Nội
Phạm Quang Huy
Courses: 1
Rating: 4
Followers: 0

Phạm Quang Huy

ABOUT
  • Thầy Phạm Quang Huy từng có thời gian học tập và làm việc tại các công ty lớn nhỏ tại Singapore hơn 7 năm, trong nhiều lĩnh vực liên quan tới Marketing, phát triển kinh doanh, quản lý dự án, điều hành doanh nghiệp và startup
  • Thầy từng tham gia nhiều buổi tư vấn chiến lược, đào tạo và training trong nhiều lĩnh vực khác nhau.
  • Bên cạnh đó, thầy cũng từng là diễn giả của các chương trình Startup Grind Vietnam, TEDx và Bizlive (VTV) về mảng startup và các chiến lược phát triển.
  • Hiện tại, thầy Phạm Quang Huy đang là Giám đốc điều hành Lozi tại Hà Nội
TOP COURSES
Loading...