Interests
avatar

Phạm Phương Mai

0
0
0
  • Chuyên gia đào tạo NLP Quốc tế từ Hiệp Hội NLP Hoa Kì cấp độ “Train the Trainer”.
  • Hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực huấn luyện, đào tạo cho các cá nhân và doanh nghiệp.
Phạm Phương Mai
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Phạm Phương Mai

ABOUT
  • Chuyên gia đào tạo NLP Quốc tế từ Hiệp Hội NLP Hoa Kì cấp độ “Train the Trainer”.
  • Hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực huấn luyện, đào tạo cho các cá nhân và doanh nghiệp.
TOP COURSES

No Related Course