Phạm Như Tùng
0.0  (0 đánh giá)

Kinh doanh - khởi nghiệp (1)

9
học viên
1
khóa học
0
bình luận
Thông tin giảng viên

Chuyên viên nghiên cứu thị trường, phòng R&D của trường kinh doanh TNI Business School.

Xem đầy đủ

Các khóa học