Interests
avatar

Phạm Nguyên Khôi

0
0
0
  • Có kinh nghiệm 5 năm làm UX.
  • Tốt nghiệp chuyên ngành computer science.
  • Là một start up nhiều năm, thành viên của Interaction Design Foundation.
  • Là một blogger - tác giả của blog Góc UX Việt Nam (chuyên về UI/UX Design).
  • Founder của trà Ân Thuỷ và là một người đam mê thiền và phật giáo.
Phạm Nguyên Khôi
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Phạm Nguyên Khôi

ABOUT
  • Có kinh nghiệm 5 năm làm UX.
  • Tốt nghiệp chuyên ngành computer science.
  • Là một start up nhiều năm, thành viên của Interaction Design Foundation.
  • Là một blogger - tác giả của blog Góc UX Việt Nam (chuyên về UI/UX Design).
  • Founder của trà Ân Thuỷ và là một người đam mê thiền và phật giáo.
TOP COURSES

No Related Course