Interests
avatar

Phạm Ngọc Phương

0
0
0
  • Giáo viên tiếng Anh trung tâm ngoại ngữ đại học khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM.
  • Tham gia các hội thảo về giảng dạy tiếng Anh và có hơn 4 năm kinh nghiệm luyện thi IELTS.
Phạm Ngọc Phương
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Phạm Ngọc Phương

ABOUT
  • Giáo viên tiếng Anh trung tâm ngoại ngữ đại học khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM.
  • Tham gia các hội thảo về giảng dạy tiếng Anh và có hơn 4 năm kinh nghiệm luyện thi IELTS.
TOP COURSES

No Related Course