Phạm Ngọc Phương
0.0  (0 đánh giá)
0
học viên
0
khóa học
0
bình luận
Thông tin giảng viên

- Giáo viên tiếng Anh trung tâm ngoại ngữ đại học khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM.

- Tham gia các hội thảo về giảng dạy tiếng Anh và có hơn 4 năm kinh nghiệm luyện thi IELTS.

Xem đầy đủ

Các khóa học