Interests
avatar

Phạm Minh Tiến

1
4.6
0
  • Xây dựng team marketing cho trình duyệt Cốc Cốc, đưa Cốc Cốc từ 1 tên tuổi vô danh trở thành 1 sản phẩm phổ biến với budget marketing cực kỳ hạn hẹp. Chức vụ: Cựu Phó giám đốc marketing Cốc Cốc
  • Xây dựng team marketing cho sản phẩm ứng dụng mobile KOLA, mang lại 2 triệu người dùng trong vòng 12 tháng với 1 budget marketing cực kỳ thấp, startup từng được vinh danh trên Forbes Việt Nam. Chức vụ: Giám đốc điều hành kiêm giám đốc marketting
Phạm Minh Tiến
Courses: 1
Rating: 4.6
Followers: 0

Phạm Minh Tiến

ABOUT
  • Xây dựng team marketing cho trình duyệt Cốc Cốc, đưa Cốc Cốc từ 1 tên tuổi vô danh trở thành 1 sản phẩm phổ biến với budget marketing cực kỳ hạn hẹp. Chức vụ: Cựu Phó giám đốc marketing Cốc Cốc
  • Xây dựng team marketing cho sản phẩm ứng dụng mobile KOLA, mang lại 2 triệu người dùng trong vòng 12 tháng với 1 budget marketing cực kỳ thấp, startup từng được vinh danh trên Forbes Việt Nam. Chức vụ: Giám đốc điều hành kiêm giám đốc marketting
TOP COURSES
Loading...