Interests
avatar

Phạm Minh Hoàng

0
0
0
  • Tôi là Phạm Minh Hoàng hiện là Founder của FreeStock.Vn & Quản lý quỹ đầu tư tư nhân FSCI.
  • Tôi đã đầu tư hơn 4 năm trên thị trường chứng khoán Việt Nam với số tiền từ vài chục triệu lên tới vài tỷ và đạt tỷ suất lợi nhuận trung bình hơn 25%/Năm.
  • Đã từng phỏng vấn với VITV về áp dụng robot vào đầu tư chứng khoán ở Việt Nam
  • https://youtu.be/zl9fJvj-SwU
Phạm Minh Hoàng
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Phạm Minh Hoàng

ABOUT
  • Tôi là Phạm Minh Hoàng hiện là Founder của FreeStock.Vn & Quản lý quỹ đầu tư tư nhân FSCI.
  • Tôi đã đầu tư hơn 4 năm trên thị trường chứng khoán Việt Nam với số tiền từ vài chục triệu lên tới vài tỷ và đạt tỷ suất lợi nhuận trung bình hơn 25%/Năm.
  • Đã từng phỏng vấn với VITV về áp dụng robot vào đầu tư chứng khoán ở Việt Nam
  • https://youtu.be/zl9fJvj-SwU
TOP COURSES

No Related Course