Phạm Huy Long
4.5  (6 đánh giá)

Marketing (2)

103
học viên
2
khóa học
6
bình luận
Thông tin giảng viên

Chuyên gia Marketing Online.

Phát triển mảng Online của FPT (FPT-Ecommerce).

Tư vấn, phát triển hệ thống Online cho các công ty, hệ thống chuỗi nhà hàng như: AsiaPlastic, Thaichendol, NokiaVip...

Mong muốn được chia sẻ với cộng đồng Online nói riêng và tất cả những mọi người muốn sử dụng Online Marketing để thúc đẩy doanh số bán hàng những công cụ, những cách thức triển khai hệ thống Online Marketing phù hợp nhất với doanh nghiệp và cá nhân mỗi người.

Xem đầy đủ

Các khóa học