Interests
avatar

Phạm Hồng Long

0
0
0
 • Bằng cấp: Đại học Monash – Úc, Sunway campus Cử nhân kinh tế thương mại, tốt nghiệp loại giỏi 2 chuyên ngành Tài chính ngân hàng và Kế toán
 • Thành tích: Học bổng cho các học viên đạt thành tích cao (High Achiever Award Scholarship) vào học kỳ 2 năm 2012 – TOP 4 sinh viên trong Khoa kinh tế Đại học Monash, Sunway Campus.
 • Được nhận trợ cấp của trường để tham gia trao đổi học sinh tại đại học Miami, Coral Gables bang Florida tại Mỹ - đạt điểm GPA 3.7/4.0
 • Nằm trong danh sách Dean’s Commendation List năm 2013 của trường đại học Monash dành cho 5% sinh viên tốt nghiệp đạt kết quả cao nhất.
 • Giải thưởng: Giải nhất cuộc thi Case Study do tổ chức ICEAW tổ chức tại Monash năm 2013
 • Thành viên của CLB Toastmasters – hoat động trong lĩnh vực Public Speaking
 • Thành viên CLB Tài Chính và Kế Toán đại học Monash
 • Tham gia chiến dịch University of Miami Alternative Break (UMAB) đến Detroit để hỗ trợ tài chính đối với người nghèo và người có hoàn cảnh cơ nhỡ
 • Xây dựng giáo trình IELTS các lớp từ Vỡ Lòng, Pre, IELTS, Chuyên sâu (Với sự hỗ trợ của nhóm giảng viên có kinh nghiệm và trình độ cao trong IZONE
 • Năm 2016, dẫn dắt dự án chia sẻ 130 bài viết của nhóm IZONE cho cộng đồng học IELTS.
Phạm Hồng Long
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Phạm Hồng Long

ABOUT
 • Bằng cấp: Đại học Monash – Úc, Sunway campus Cử nhân kinh tế thương mại, tốt nghiệp loại giỏi 2 chuyên ngành Tài chính ngân hàng và Kế toán
 • Thành tích: Học bổng cho các học viên đạt thành tích cao (High Achiever Award Scholarship) vào học kỳ 2 năm 2012 – TOP 4 sinh viên trong Khoa kinh tế Đại học Monash, Sunway Campus.
 • Được nhận trợ cấp của trường để tham gia trao đổi học sinh tại đại học Miami, Coral Gables bang Florida tại Mỹ - đạt điểm GPA 3.7/4.0
 • Nằm trong danh sách Dean’s Commendation List năm 2013 của trường đại học Monash dành cho 5% sinh viên tốt nghiệp đạt kết quả cao nhất.
 • Giải thưởng: Giải nhất cuộc thi Case Study do tổ chức ICEAW tổ chức tại Monash năm 2013
 • Thành viên của CLB Toastmasters – hoat động trong lĩnh vực Public Speaking
 • Thành viên CLB Tài Chính và Kế Toán đại học Monash
 • Tham gia chiến dịch University of Miami Alternative Break (UMAB) đến Detroit để hỗ trợ tài chính đối với người nghèo và người có hoàn cảnh cơ nhỡ
 • Xây dựng giáo trình IELTS các lớp từ Vỡ Lòng, Pre, IELTS, Chuyên sâu (Với sự hỗ trợ của nhóm giảng viên có kinh nghiệm và trình độ cao trong IZONE
 • Năm 2016, dẫn dắt dự án chia sẻ 130 bài viết của nhóm IZONE cho cộng đồng học IELTS.
TOP COURSES

No Related Course