Interests
avatar

Phạm Hồng Long

1
0
0
 • CEO tại Trung tâm Ielts Izone
 • Cử nhân kinh tế thương mại, tốt nghiệp loại giỏi 2 chuyên ngành Tài chính ngân hàng và Kế toán, Đại học Monash – Úc, Sunway campus.
 • Học bổng cho các học viên đạt thành tích cao (High Achiever Award Scholarship) vào học kỳ 2 năm 2012 – TOP 4 sinh viên trong Khoa kinh tế Đại học Monash, Sunway Campus.
 • Được nhận trợ cấp của trường để tham gia trao đổi học sinh tại đại học Miami, Coral Gables bang Florida tại Mỹ - đạt điểm GPA 3.7/4.0
 • Nằm trong danh sách Dean’s Commendation List năm 2013 của trường đại học Monash dành cho 5% sinh viên tốt nghiệp đạt kết quả cao nhất.
 • Giải nhất cuộc thi Case Study do tổ chức ICEAW tổ chức tại Monash năm 2013
 • Tham gia chiến dịch University of Miami Alternative Break (UMAB) đến Detroit để hỗ trợ tài chính đối với người nghèo và người có hoàn cảnh cơ nhỡ.
Phạm Hồng Long
Courses: 1
Rating: 0
Followers: 0

Phạm Hồng Long

ABOUT
 • CEO tại Trung tâm Ielts Izone
 • Cử nhân kinh tế thương mại, tốt nghiệp loại giỏi 2 chuyên ngành Tài chính ngân hàng và Kế toán, Đại học Monash – Úc, Sunway campus.
 • Học bổng cho các học viên đạt thành tích cao (High Achiever Award Scholarship) vào học kỳ 2 năm 2012 – TOP 4 sinh viên trong Khoa kinh tế Đại học Monash, Sunway Campus.
 • Được nhận trợ cấp của trường để tham gia trao đổi học sinh tại đại học Miami, Coral Gables bang Florida tại Mỹ - đạt điểm GPA 3.7/4.0
 • Nằm trong danh sách Dean’s Commendation List năm 2013 của trường đại học Monash dành cho 5% sinh viên tốt nghiệp đạt kết quả cao nhất.
 • Giải nhất cuộc thi Case Study do tổ chức ICEAW tổ chức tại Monash năm 2013
 • Tham gia chiến dịch University of Miami Alternative Break (UMAB) đến Detroit để hỗ trợ tài chính đối với người nghèo và người có hoàn cảnh cơ nhỡ.
TOP COURSES
Loading...