Phạm Hoàng Hiếu
5.0  (1 đánh giá)

Công nghệ thông tin (1)

34
học viên
1
khóa học
1
bình luận
Thông tin giảng viên

- Hiện tại đang làm tại phòng NOC thuộc Công Ty TPCOMS.

- Có 3 năm kinh nghiệm trong việc nghiên cứu an toàn thông tin.

- Có 2 năm dạy kèm học sinh, sinh viên về an toàn thông tin.

- Đã hoàn thành kiến thức CISSCP tại trung tâm Robusta.

- Hoàn thành khóa CHFI tại trung tâm Security 365.

Xem đầy đủ

Các khóa học