Phạm Đình Tuấn
4.0  (1 đánh giá)

Marketing (1)

Kinh doanh - khởi nghiệp (1)

2691
học viên
2
khóa học
1
bình luận
Thông tin giảng viên

Nghề nghiệp: Internet Marketing

Chuyên gia đào tạo có hơn 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Internet Marketing

Thực hiện hơn 200 dự án về website, logo, chiến dịch truyền thông

Hợp tác và đào tạo thành công hàng trăm đối tác/học viên

Xem đầy đủ

Các khóa học