Interests
avatar

Phạm Đình Lộc

0
0
1
  • Có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính đặc biệt là chứng khoán và ngoại hối.
  • Nhà phát triển trang tin tức và diễn đàn giao dịch ngoại hối - chứng khoán: papatrader
  • Đang giao dịch các quỹ giao dịch trong nước.
  • Phát triển hệ thống và phương pháp giao dịch riêng.
Phạm Đình Lộc
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 1

Phạm Đình Lộc

ABOUT
  • Có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính đặc biệt là chứng khoán và ngoại hối.
  • Nhà phát triển trang tin tức và diễn đàn giao dịch ngoại hối - chứng khoán: papatrader
  • Đang giao dịch các quỹ giao dịch trong nước.
  • Phát triển hệ thống và phương pháp giao dịch riêng.
TOP COURSES

No Related Course