Phạm Đình Lộc
0.0  (0 đánh giá)
0
học viên
0
khóa học
0
bình luận
Thông tin giảng viên

- Có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính đặc biệt là chứng khoán và ngoại hối.

- Nhà phát triển trang tin tức và diễn đàn giao dịch ngoại hối - chứng khoán: papatrader

- Đang giao dịch các quỹ giao dịch trong nước.

- Phát triển hệ thống và phương pháp giao dịch riêng.

Xem đầy đủ

Các khóa học