Interests
avatar

Phạm Chí Dũng

0
0
1
  • Hiện là hội trưởng Group hội giáo viên âm nhạc Việt Nam, được nhiều đồng nghiệp tin tưởng tuyệt đối về chuyên môn
  • Đang công tác và giảng dạy môn âm nhạc tại trường THCS Bình Trị Đông A quận Bình Tân- TPHCM
  • Là nhạc công chuyên chơi nhạc tại các tụ điểm, phòng trà ca nhạc.
  • Là giáo viên có thâm niên 15 năm dạy học khắp bắc trung nam,có nhiều kinh nghiệm dạy học.
Phạm Chí Dũng
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 1

Phạm Chí Dũng

ABOUT
  • Hiện là hội trưởng Group hội giáo viên âm nhạc Việt Nam, được nhiều đồng nghiệp tin tưởng tuyệt đối về chuyên môn
  • Đang công tác và giảng dạy môn âm nhạc tại trường THCS Bình Trị Đông A quận Bình Tân- TPHCM
  • Là nhạc công chuyên chơi nhạc tại các tụ điểm, phòng trà ca nhạc.
  • Là giáo viên có thâm niên 15 năm dạy học khắp bắc trung nam,có nhiều kinh nghiệm dạy học.
TOP COURSES

No Related Course