PGS.TS.BS Nguyễn Văn Thọ
0.0  (0 đánh giá)

Nghệ thuật - đời sống (1)

6
học viên
1
khóa học
0
bình luận
Thông tin giảng viên

Nguyên Giám đốc BV Tâm thần TW 2 (Biên Hòa, Đồng Nai)

Viện trưởng Viện Tâm lý thực hành - IPP

Trưởng khoa KHXH&NV - Trường Đại học Văn Hiến

Xem đầy đủ

Các khóa học