Bảo Vũ Nhữ
4.4  (28 đánh giá)

Công nghệ thông tin (2)

1463
học viên
2
khóa học
28
bình luận
Thông tin giảng viên

Thạc sĩ: Công nghệ thông tin

Admin Cộng đồng NodeJS Việt Nam: https://nodejs.vn

Kỹ sư phần mềm, trưởng nhóm lập trình tại Trung tâm Giải pháp và phát triển phần mềm, công ty VNPT Technology

Xây dựng các giải pháp và phát triển các phần mềm đám mây WIFI Cloud Controller, các dự án NMS tại VNPT Technology

Xây dựng các giải pháp và phát triển các dịch vụ VAS viễn thông: các dự án AllBlocking, 7Color, DCOM, IPTV tại Viettel ICT

Hơn 8 năm học tập và làm việc trong lĩnh vực công nghệ phần mềm

Hơn 6 năm kinh nghiệm viết blog kỹ thuật trên vndemy.com

2 năm kinh nghiệm giảng dạy tại BKIndex Group.

Xem đầy đủ

Các khóa học