Interests
avatar

Nguyệt Nguyễn

0
0
0
  • Tốt nghiệp Health Coach .
  • Chuyên viên nghiên cứu về thực dưỡng và cân bằng cuộc sống.
  • Sáng lập thương hiệu Fresh Detox Water.
  • Chủ 02 cửa hàng cafe, nước uống tại Đà Nẵng.
Nguyệt Nguyễn
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Nguyệt Nguyễn

ABOUT
  • Tốt nghiệp Health Coach .
  • Chuyên viên nghiên cứu về thực dưỡng và cân bằng cuộc sống.
  • Sáng lập thương hiệu Fresh Detox Water.
  • Chủ 02 cửa hàng cafe, nước uống tại Đà Nẵng.
TOP COURSES

No Related Course