Interests
avatar

Nguyễn Xuân Thành

0
0
0
  • CEO của VGreenHT - sản xuất nông nghiệp sạch
  • Founder của X- family ( tổ hợp nhà ở cao cấp cho sinh viên và người trẻ tuổi
  • Đã từng làm việc tại Samsung SDI - Korea
Nguyễn Xuân Thành
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Nguyễn Xuân Thành

ABOUT
  • CEO của VGreenHT - sản xuất nông nghiệp sạch
  • Founder của X- family ( tổ hợp nhà ở cao cấp cho sinh viên và người trẻ tuổi
  • Đã từng làm việc tại Samsung SDI - Korea
TOP COURSES

No Related Course