Nguyễn Vũ Long
5.0  (1 đánh giá)

Multimedia (1)

Ngoại ngữ (1)

101
học viên
2
khóa học
1
bình luận
Thông tin giảng viên

7 năm kinh nghiệm làm nhiếp ảnh thương mại & dịch vụ.

2 năm kinh nghiệm giảng dạy nhiếp ảnh và photoshop.

Xem đầy đủ

Các khóa học