Interests
avatar

Nguyễn Viết Trung

0
0
0
  • Với chuyên môn trong lĩnh vực IT tác giả hiểu rõ bản chất cộng nghệ Blockchain và tiềm năng to lớn của nó có thể áp dụng thực tế tạo ra cuộc cách mạng nhiều lĩnh vực trong công nghiệp và đời sống.
  • Thành viên quản lý đối tác phụ trách công nghệ và đồng sáng lập quỹ Vision Capital, chuyên gia tư vấn dự án công nghệ Blockchain cho nhiều doanh nghiệp, tổ chức.
Nguyễn Viết Trung
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Nguyễn Viết Trung

ABOUT
  • Với chuyên môn trong lĩnh vực IT tác giả hiểu rõ bản chất cộng nghệ Blockchain và tiềm năng to lớn của nó có thể áp dụng thực tế tạo ra cuộc cách mạng nhiều lĩnh vực trong công nghiệp và đời sống.
  • Thành viên quản lý đối tác phụ trách công nghệ và đồng sáng lập quỹ Vision Capital, chuyên gia tư vấn dự án công nghệ Blockchain cho nhiều doanh nghiệp, tổ chức.
TOP COURSES

No Related Course