Interests
avatar

Nguyễn Văn Việt

0
0
0
  • Nguyễn Văn Việt (Di An Nguyễn) - Giáo viên tiếng Hàn có kinh nghiệm trên 3 năm giảng dạy tại các trung tâm tiếng tạị Hà Nội.
  • Đã đào tạo hàng ngàn học viên các lớp tiếng Hàn cơ bản đến nâng cao và ôn thi topik.
  • Hiện tại đang là giáo viên tiếng Hàn, tiếng Việt cho người Hàn tự do.
  • Chuyên viên đối ngoại và hợp tác Quốc Tế công ty cổ phần giáo dục đào tạo C.A.T.
Nguyễn Văn Việt
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Nguyễn Văn Việt

ABOUT
  • Nguyễn Văn Việt (Di An Nguyễn) - Giáo viên tiếng Hàn có kinh nghiệm trên 3 năm giảng dạy tại các trung tâm tiếng tạị Hà Nội.
  • Đã đào tạo hàng ngàn học viên các lớp tiếng Hàn cơ bản đến nâng cao và ôn thi topik.
  • Hiện tại đang là giáo viên tiếng Hàn, tiếng Việt cho người Hàn tự do.
  • Chuyên viên đối ngoại và hợp tác Quốc Tế công ty cổ phần giáo dục đào tạo C.A.T.
TOP COURSES

No Related Course