Nguyễn Văn Sáng
4.3  (3 đánh giá)

Thiết kế (2)

28
học viên
2
khóa học
3
bình luận
Thông tin giảng viên

Chức danh: Kỹ sư thiết kế sản phẩm và khuôn mẫu của tập đoàn SamSung.

Thành tích:

Giải kỹ sư triển vọng (6/30) cuộc thi tay nghề thiết kế 3D toàn cầu tại Hàn Quốc năm 2018.

Học viên xuất sắc khóa học thiết kế 3D nâng cao của SIEMENS do Viet Bay đào tạo.

Kinh nghiệm 5 năm xử dụng phần mềm NX vào công viêc thiết kế sản phẩm và khuôn mẫu.

Kinh nghiệm 2 năm training nội bộ.

Xem đầy đủ

Các khóa học