Nguyễn Văn Kỳ
3.8  (97 đánh giá)

Tin học văn phòng (2)

17697
học viên
2
khóa học
97
bình luận
Thông tin giảng viên

- Thạc sĩ Nguyễn Văn Kỳ

- Nơi công tác hiện tại: Trường Đại Học Thành Tây

- Hơn 5 năm kinh nghiệm giảng dạy

- Hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc với excel

- Từng cộng tác nghiệp vụ kế toán cho các doanh nghiệp lớn

Xem đầy đủ

Các khóa học